Skip to main content

News

Heijmans en WPS verbeteren doorstroming

De High Tech Campus Eindhoven is de slimste km² in Nederland met meer dan 150 bedrijven en instituten en zo’n 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die werken aan toekomstige technologieën en producten. Door deze hoge concentratie van bedrijven is de parkeerdruk en de verkeersintensiteit op het terrein dan ook hoog.

PRIS

Op het campusterrein zijn 9 parkeergarages en 2 parkeerterreinen om in de parkeerbehoefte te voorzien. De garages zijn in het verleden door WPS Parking Systems voorzien van een voertuigtelling en lokale volsignaleringen per garage. Met het fors toegenomen aantal bedrijven en medewerkers nam ook de verkeersdrukte op de campus toe waardoor behoefte ontstond naar een uitgebreid verkeersinformatiesysteem voor het gehele terrein. Doel van het systeem is om files op de campus en de toegangswegen te verminderen en daarmee een betere doorstroming en minder CO2 uitstoot te realiseren. In nauwe samenwerking hebben Heijmans Safety & Security en WPS Parking Systems hiervoor een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) ontworpen en ingericht.

Nauwkeurige tellingen

Het project omvat de renovatie van het parkeersysteem in de parkeergarages en plaatsing van een nieuw systeem op 2 parkeerterreinen. Hiervoor zijn richtingsgevoelige lussen aangelegd waarmee een nauwkeurige telling van de betreffende parkeervoorziening gegarandeerd wordt. De bestaande centrale apparatuur die de tellingen verwerkt is hierbij vervangen door de geavanceerde ParkiD parkeermanagementsoftware en bijbehorende ParkAdvance controllers van WPS Parking Systems. Hiermee is het systeem meteen ook voorbereid op de toekomst. Uitbreidingen met nieuwe functionaliteit, zoals parkeren op basis van toegangscontrole of kentekenherkenning, zijn hierdoor eenvoudig te realiseren. Op de toegangswegen, op het campusterrein en per garage zijn moderne informatieborden geplaatst waarop het aantal beschikbare parkeerplaatsen real-time wordt weergegeven. Hiervoor is een separaat netwerk gerealiseerd en de glasvezelbekabeling uitgebreid.

Met het nieuwe PRIS zien bezoekers direct bij aankomst op de campus hoeveel plekken er beschikbaar zijn in de garages, ongeacht de zijde van waar men komt aanrijden. Door duidelijke en betrouwbare informatie over de beschikbare parkeerplaatsen weer te geven neemt de efficiëntie toe. Dit resulteert in minder wachttijden en creëert tevens een betere gastvrijheid voor klanten en bezoekers van de op de campus gevestigde bedrijven.

Op naar de volgende fase

Met de realisatie van het PRIS is fase 1 van het project afgerond. In fase 2 wordt door Heijmans Safety & Security het accent verder gelegd op verkeersdoorstroming en route informatieadvies. Met behulp van camera’s en speciale software zal het juiste route-advies worden gegeven. Zowel regionaal als lokaal. De gebruikers van de campus kunnen dan middels een sprekende app op de hoogte worden gebracht van lokale files en aan de hand daarvan het juiste advies krijgen over welke ingang van het campusterrein ze het beste gebruik kunnen maken. Vervolgens krijgen de gebruikers op de campus het advies over welke dichtstbijzijnde garage beschikbaar is en welke route ze het beste kunnen nemen.

20181212 HTC 2


Neem contact met ons op

Wanneer u een serieuze betrouwbare partner zoekt om uw parkeersysteem mee te realiseren bent u bij ons aan het juiste adres. Wij geven invulling aan alle facetten waar u mee te maken krijgt. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

WPS USA Corp.

5965 Exchange Drive, Suite Q
Eldbersburg, MD 21784
USA

T:+1 301 258 9292
F: +1 301 258 9289
E: 

Privacy Policy | © Copyright 2024 | WPS | Inloggen